OM ANTHROCONSULT

Gitte_Lee_Mortensen

GITTE LEE MORTENSEN

AnthroConsult ejes og drives af mag.art. antropolog Gitte Lee Mortensen. Efter at have arbejdet som ekstern konsulent for Aarhus Kommunes Videncenter for Ældre Flygtninge og Indvandrere, fulgte en ansættelse som projektforsker ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning (CAST), Syddansk Universitet. AnthroConsult blev etableret i 2007.

OPDRAGSGIVERE

| Sundhedsstyrelsen (Enhed for Medicinsk Teknologivurdering)
| Den Sociale Servicestyrelse (Ældre)
| Odense Kommune (Natur, Miljø & Trafik)
| Aarhus Kommune (Sundhed & Omsorg)
| Herning Kommune (Social, Sundhed & Beskæftigelse)
| Juul/Frost Arkitekter
| ZENI arkitekter
| Grontmij │ Carl Bro
| Region Syddanmark
| Region Midtjylland
| Biogen Idec

FORSKNINGSMIDLER

Gitte Lee Mortensen har i AnthroConsult modtaget ubundne forskningsmidler fra:

| Sanofi Pasteur MSD: Adskillige forskningsprojekter vedrørende vaccineaccept (humant papillomvirus (HPV), influenza og herpes zoster) og helbredsrelateret livskvalitet (hoved-halskræft, cervikale celleforandringer, kondylomer, analcancer og peniscancer)
| Lundbeck A/S: Helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter med skizofreni og bipolar sygdom (maniodepressivitet)
| Amgen: Helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) og familiær hyperkolesterolæmi
| Pfizer Aps: Behandlingsadfærd (adherence) blandt patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) samt behandlingspræferencer hos patienter med metastatisk brystkræft

EKSPERTPANELER

Gitte Lee Mortensen har medvirket/medvirker i følgende internationale ekspertpaneler

| European HTA (Health Technology Assessment) advisory board for HPV (human papillomavirus) vaccination – Lessons learned from previous HTAs and implications for future HTAs of HPV vaccination (Paris 2011)

| Expert Task Force: Developing a Health Technology Assessment Framework for Personalized Cancer Medicine. OncoTyrol – Center for Personalized Cancer Medicine (Innsbruck, Oslo & Bilbao 2012).

| EU HTA Expert panel for male HPV vaccination (Paris og Frankfurt 2013)

REVIEWS & VEJLEDNING

Gitte Lee Mortensen har fungeret som reviewer for videnskabelige tidsskrifter

| Vaccine
| International Journal of STD & AIDS
| European Journal of Public Health
| Pediatrics
| Nordic Journal of Psychiatry
| European Journal of Dermatology
| Journal of Family Planning and Reproductive Health Care

Gitte Lee Mortensen har vejledt læge og sexolog Jesper Bay-Hansen i hans undersøgelse “Hvad er seksuel trivsel og sundhed?”