DET HANDLER OM MENNESKER

BRUGERUNDERSØGELSER

AnthroConsult tilbyder kvalitative brugerundersøgelser til offentlige og private aktører. Vi kan forsyne en tilbundsgående indsigt i de målgrupper, som Jeres services er rettet imod, og vejlede i, hvordan den viden kan bruges til at innovere en service eller et produkt.
AnthroConsult undersøger, analyserer og formidler brugerens perspektiv: Hvilke erfaringer, forventninger og behov har folk til en service eller teknologi? Hvilke ideer til innovation og samarbejde kan der hentes fra brugerne? Brugerne kan eksempelvis være borgere, patienter eller medarbejdere.

Menneskers adfærd skal forstås i kontekst. Den relevante kontekst kan afhænge af hvor man arbejder, hvordan man organiserer sig, eller en livserfaring som f.eks. et sygdomsforløb. Konteksten kan knyttes an til sociale og kulturelle forhold eller handle om de fysiske rammer vi færdes i, f.eks. et hospital, et kontorlandskab eller en plejebolig.

ORGANISATIONSANALYSE

Organisationer er opbygget omkring formelle strukturer, men styres også af uformelle virkemåder. AnthroConsult foretager kvalitative organisationsanalyser, som kan identificere den organisations- og virksomhedskultur, der kendetegner organisationen – og derfra pege på muligheder for innovation.

INNOVATION

Med udgangspunkt i brugere, fagpersoner og organisationer arbejder AnthroConsult med innovation af offentlige services. Det handler om at gentænke relationer mellem institutioner, myndigheder og borgere, patienter og sundhedsprofessionelle, for at optimere de involveredes trivsel, tilfredshed og samarbejde.