YDELSER

AnthroConsult foretager forskningsbaserede undersøgelser og konsulentbistand omkring brugerinddragelse og brugerbaserede løsninger. Dertil anvendes kvalitative etnografiske metoder og analyseredskaber.

KVALITATIVE METODER

| Dybdegående individuelle interviews
| Fokusgruppeinterviewss
| Deltagerobservation
| Tekst- og diskursanalyse

AnthroConsults undersøgelser tilrettelægges metodisk efter den enkelte opgave og opdragsgivers behov. Opgaver kan også løses i samarbejde med samarbejdspartnere indenfor evaluering, sundhedsøkonomi eller kvantitativ analyse. AnthroConsult kombinerer ofte de kvalitative metoder med kvantitative metoder som spørgeskema- eller telefoninterviewundersøgelser, når en undersøgelse både skal have dybde og bredde.

PRODUKT

Produktet af AnthroConsults arbejde bestemmes af opdragsgivers behov. Almindeligvis er der tale om forskellige former for skriftlig og mundtlig afrapportering, f.eks.

| Videnskabelige publikationer (se publikationer)
| Konferencepræsentationer (mundtlige præsentationer og posters)
| Rapporter
| Mundtlige oplæg
| Proceskonsultation

ANVENDELSESORIENTERET FORMIDLING

AnthroConsult ser det som en hovedopgave at formidle sine undersøgelser på en anvendelsesorienteret måde, så opdragsgiver både får ny viden om det eksisterende og pejlemærker til innovation.