PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

PUBLICATIONS

| Adherence to prophylactic hemophiliac treatment in young patients transitioning to adult care: a qualitative review. Haemophilia 2018:862-872. DOI: 10.1111/hae.13621. Read

| Quality of life and care needs in women with estrogen positive metastatic breast cancer: a qualitative study. Acta Oncologica 2018;57(1):146-151. DOI:10.1080/0284186X.2017.1406141. Read

| Drivers and barriers to medication adherence in patients with chronic myeloid leukaemia: a qualitative study. Journal of Hematology and Oncology Research 2017;3(1). DOI:10.14302/issn.2372-6601.jhor-17-1761. Read

| The impact of quality of life on treatment preferences in multiple sclerosis patients. Patient Preference and Adherence 2017;11:1789-1796. Read

| Quality of life in patients with multiple myeloma: a qualitative study. J Cancer Sci Ther 2016;8:12. DOI:10.4172/1948-5956. Read

| Familial hypercholesterolemia reduces the quality of life of patients not reaching treatment targets. Dan Med J 2016;63(5):A5224. Read

| Social aspects of the quality of life of persons suffering from schizophrenia. OJ Psych 2016;6:50-60.Read

| Making decisions about colorectal cancer screening. A qualitative study among citizens with lower educational attainment. Eur Pub Health 2015;nov.4th:1-6; Read

| Bipolar Patients’ Quality of Life in Mixed States: A Preliminary Qualitative Study. Psychopathology 2015 (48) no.3. DOI:10.1159/000381479. Read

| Patients use normalisation techniques to cope with the quality-of-life effects of anal cancer. Dan Med J 2015;62(3):A5020. Read

| Patient perspectives on quality of life after penile cancer. Dan Med J 2013;60(7):A4655. Read

| Patients perceive tonsil cancer as a strike at psycho-socially ’vital organs’. Dan Med J 2012;59/9:A4504. Read

| Perceptions of herpes zoster and attitudes towards zoster vaccination among 50-65-year-old Danes. Dan Med Bul 2011;58(12): A4345. Read

| Parental attitudes towards vaccinating sons with human papillomavirus vaccine. Dan Med Bul 2010:57(12):A4230. Read

| Quality of life of homosexual males with genital warts: a qualitative study. BMC Research Notes 2010;3:280. Read

| Qualitative study of womens anxiety and information need after a diagnosis of cervical dysplasia. Journal of Public Health; March 2010. DOI 10.1007/s10389-010-0330-1 Read

| Long-term quality of life effects of genital warts – a follow-up study. Dan Med Bul 2010;57(4):A4140. Read

| The quality of life of patients with genital warts: a qualitative study. BMC Public Health 2010;10:113. Read

| Drivers and barriers to acceptance of human-papillomavirus vaccination among young women: a qualitative and quantitative study. BMC Public Health 2010, 10:68 doi:10.1186/1471-2458-10-68. Read

| Livskvalitet hos homoseksuelle mænd med kondylomer. Ugeskrift for Læger 171/36 d. 31. august 2009. Read

| Kvinders erfaringer med celleforandringer. Ugeskrift for Læger (UFL) den 2. juni 2009. Read

| Kondylompatienters livskvalitet. Ugeskrift for læger 170/47 den 17. November 2008. Read

| Ny forskning: Trivsel og Boligform – et brugerperspektiv på plejeboligen. Plejeboligens rumlige sfærer og betydningshierarki. Arkitekten no. 3, 2008. Read

| Reduktion af risikoen for livmoderhalskræft ved vaccination mod humant papillomvirus (HPV) – en medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen. Enhed for Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9(1).Read

| Betydningen af sociale relationer mellem beboerne i danske plejeboliger. I K. Møller og M.-A. Knudstrup (red.) Trivsel i Plejeboligen – En antologi om trivselsfaktorer i plejeboligen. Odense: Styrelsen for Social Service 2007. www.servicestyrelsen.dk

| Afdækning af boligmæssige trivselsfaktorer for ældre i plejeboliger. Odense: Styrelsen for Social Service 2007.www.servicestyrelsen.dk. Read

| Etniske minoriteter i sundhedssystemet – en model for fremtidig indsats. Social Forskning. Temanummer Marts 2005. Read

| Borgerundersøgelse – pleje og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere. Århus Kommune. Magistratens 3. Afdeling, Sundhed og Omsorg. December 2004. Read

PRESENTATIONS

| Universal HPV vaccination – the view point of parents and teens. European Reasearch Organization on Genital Infection and Neoplasia (Eurogin). Florence, Italy, November 5th 2013

| Parental acceptance of HPV vaccination of sons. European Reasearch Organization on Genital Infection and Neoplasia (Eurogin). Florence, Italy, November 3rd 2013

| Ethical and patient aspects in evidence assessment of male HPV vaccination. European Public Health Conference (EUPHA). Bruxelles, Belgium, November 14th-16th 2013

| How to handle uncertainties in Health Technology Assessments for HPV vaccination to better inform decision-making. Poster ved International Society for Phamaeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Berlin d. 3.-7. November 2012

| Anthropological perspectives on health-related decision-making. HPV vaccination as an example. European Health Forum Gastein d. 4. Oktober 2012

| Head and neck cancer: patients perceive tonsil cancer as a strike at psycho-socially ”vital organs”. Nordisk Vaccinemøde (poster), København 6-7. sept. 2012

| Livskvalitetseffekter af tonsilcancer. Specialistsymposium. Radisson Blue Scandinavia, København d. 2.-3. marts 2012

| HPV vaccination af drenge – danske forældres holdninger. Sundhedsstyrelsen, København d. 1. december 2011

| HPV vaccination af drenge – danske forældres holdninger. Gå-hjem-møde ”HPV relateret sygdom hos mænd”. Bispebjerg Hospital , København d. 5. december 2011

| Understanding the Public: the contribution of qualitative research. Drivers and barriers to HPV vaccination as an example. Round table discussion: “Advancing health and welfare through vaccination. Benefits and challenges of routinizing vaccines”. European Public Health Association (EUPHA), København d. 10. November 2011.

| Understanding the Public: the contribution of qualitative research. Drivers and barriers to HPV vaccination as an example. Round table discussion: “Advancing health and welfare through vaccination. Benefits and challenges of routinizing vaccines”. European Public Health Association (EUPHA), København d. 10. November 2011.

| Kondylompatienters livskvalitet. Fyraftensmøde for praktiserende læger. Odense d. 19. maj 2010<

| Kondylompatienters livskvalitet. Fyraftensmøde for praktiserende læger. Gynækologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 27. april 2010.

| Kvinders erfaringer med celleforandringer. Fyraftensmøde for praktiserende læger. Gynækologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 27. april 2010.

| Kvinders erfaringer med celleforandringer. Fyraftensmøde for praktiserende læger. Gynækologisk afdeling, Sygehus Fyn. Svendborg d. 13. april 2010

| Kondylompatienters livskvalitet. Fyraftensmøde for praktiserende læger. Gynækologisk afdeling, Sygehus Fyn. Svendborg d. 13. april 2010

| Parents’ and young peoples’ attitudes towards HPV vaccination: a qualitative health technology assessment (HTA). European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia (Eurogin), Monte Carlo d. 17.-20. februar 2010

| The quality of life of patients with genital warts: a qualitative study. European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia (Eurogin), Monte Carlo d. 17. februar 2010

| Drivers & barriers to acceptance of human papillomavirus vaccination among young women. European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia (Eurogin), Monte Carlo d. 17. februar 2010

| Kondylompatienters livskvalitet. Regionsmøde. Gynækologisk afdeling, OUH. Odense d. 19. januar 2010

| Drivers & barriers for HPV vaccination. Sundhedsstyrelsen, København d. 7. december 2009

| Holdninger til HPV vaccination – før og efter vaccinens introduktion i det danske børnevaccinationsprogram. Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning, Aarhus Universitet d. 11. november 2009

| Trivsel & Boligform – beboernes perspektiv på plejeboligen. Demenskoordinatorer i Region Midtjylland, Herning d. 2. september 2009

| Kondylomer – en underkendt kønssygdom? Seruminstituttet, København d. 16. september 2008

| Kondylomer – en underkendt kønssygdom? Sikker6linjen, København d. 13. september 2008

| Kondylompatienters livskvalitet. Medicinsk Museion, København 23. juni 2008

| Trivsel & Boligform – et forskningsprojekt for Servicestyrelsen. Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Wilhelmsborg d. 5. marts 2008

| Den gode plejebolig set fra de ældres perspektiv. Trivsel og boligform (Servicestyrelsen), Odense d. 25. februar 2008

| Attitudes of parents and young people toward the new human papillomavirus vaccine: a qualitative study (poster). Health Technology Assessment International (HTAi). Barcelona d. 17.-20. juni 2007

| Making Up Elderly Ethnic Minorities. Præsentation ved: International Federation on Ageing’s 8th Global Conference, Bella Centret 30. maj 2006

| Artikel: Etniske ældre har brug for en særlig indsats. SFI – Social Forsknings Instituttet, marts 2005

| Artikel: Ældre flygtninge og indvandrere: Nye omsorgsmønstre stiller krav til sundhedssektoren. Demens, marts 2005

| Borgerundersøgelse: Pleje- og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere i Aarhus kommune, december 2004

| Artikel: Ældre flygtninge og indvandrere i Aarhus Kommune. I: Gerontologi og Samfund. Dansk Gerontologisk Selskab, februar 2003

| Videncenter på Ældreområdet: Alderens nye sider. Årgang 6. nr. 1, marts 2003.

| Pleje- og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere i Aarhus Kommune. Borgerundersøgelse, 200

| Det Aldrende Samfund: præsentation ved Folketingets høring i Landstingssalen 2001 samt skriftligt bidrag i 2002