BRUGERDREVET ARKITEKTUR

Bygherrer er i stigende grad opmærksomme på vigtigheden af at inddrage et brugerperspektiv i forbindelse med byggeprojekter. AnthroConsult kan undersøge brugernes behov, præferencer og kvalitetsopfattelser. En sådan brugerinddragelse har betydning for, at en bygning – udover sine æstetiske kvaliteter – også er funktionel og understøtter det liv, som skal foregå i den.
AnthroConsult er specialiseret i at undersøge menneskers rumlige trivsel: hvordan opfatter folk de bestemte fysiske rammer og hvordan påvirker arkitekturen livet i bygningen? F.eks.

| Hvordan kan udformningen af en plejebolig understøtte de ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel?
| Hvad skal der til for at skabe ”helbredende arkitektur” i, f.eks. et hospitalsmiljø?
| Hvordan kan et kontormiljø understøtte de arbejdsprocesser, som skal foregå der f.eks. videndeling, samarbejde og/eller fordybelse?

I forbindelse med projektkonkurrencer og konceptudvikling kan AnthroConsult både foretage empiriske undersøgelser af brugerperspektivet og sikre et forsknings- og evidensbaseret input på brugerområdet (f.eks. ved brug af modelprogrammer). Således kan AnthroConsults samarbejdspartnere udvikle innovative konceptdesign, som både er arkitektonisk kvalitative, imødekommer brugerne og lever op til bygherres krav.