BORGERE

Med udgangspunkt i borgerne kan der iværksættes relevant og bæredygtig innovation af offentlige services og/eller de fysiske rammer om en service. AnthroConsult undersøger borgernes perspektiver, analyserer og formidler deres input til innovative løsningsmuligheder.
Som borger indgår man i mange forskellige sammenhænge. Borgere kan eksempelvis være

| Ældre brugere af en offentlig service som ældreplejen
| Psykiatribrugere med kontakt til både kommunale og regionale støttetilbud
| Erhvervsdrivende, der samarbejder med offentlige myndigheder (f.eks. indenfor miljø eller vejdrift)
| Brugere af fysiske rammer som f.eks. plejeboliger, institutioner, hospitaler eller byrum
| Etniske minoriteter med særlige udfordringer
| Patienter med behov for kommunikation og koordinering i sundhedssystemet

Hvordan oplever borgerne den eller de services, som de benytter? Hvad er brugernes behov og ideer til innovation af serviceområdet eller de fysiske rammer, som skal understøtte den (Brugerdrevet arkitektur)?